Skip to content Skip to footer

Терапевтично катерене

Преодоляване на акрофобия

За хора, които не се чувстват конфортно на ръба на скала, или гледайки от последния етаж на Айфеловата кула, а Виа Фератата въобще не е за вас, катеренето е начинът да преодолеете страховете си. Чрез методът на “Експозиция”, ще успеете да „препрограмирате“ кондиционираните ви убеждения. Експозицията е процес, който включва постепенно и повтарящо се изправяне пред страшни ситуации, докато се почувствате по-малко тревожни.

Изготвя се индивидуална програма, като първата фаза на терапията се фокусира върху разбирането на причината за страховете. В последствие се минава към втора фаза „Експозиция“ чрез игра във виртуална реалност с очила VR Meta Quest 3. Третата фаза е „Експозиция“ в реална среда, а именно в катерачна зала.

Терапевтично катерене за деца със специални образователни потребности (СОП)

Стената за катерене привлича децата със своите цветни маршрути и предоставя тактилна, зрителна и вестибуларна стимулация. Катеренето активира двигателнате умения, зрително-пространственото ориентиране, както и различните сетива, които пък подпомагат за проприоцептивното осъзнаване на тялото.

Физически ползи от катеренето

Катеренето предоставя множество физически ползи, включително укрепване на всички части на тялото. То подобрява мускулния тонус, гъвкавостта, издръжливостта, билатералната координация и равновесието на тялото. Катеренето подобрява уменията за моторно планиране, пространствено възприятие и фината моторика.

Когнитивни ползи от катеренето

Тренировки като катеренето играят ключова роля в развитието на когнитивните умения. Те подобряват концентрацията, следват се и се постигат нови цели и предизвикателства. Благодарение на редовни тренировки , се наблюдават подобрение в екзекутивните функции като способността за решаване на проблеми, инхибиторния контрол (децата се учат да блокират разсейващите фактори), планиране и задържане на вниманието (чрез фокусирането върху стената за катерене), насочване на селективното внимание към дадена цел (търсенето на хватки и стъпки по определен маршрут). Движенията при катеренето предоставят възможност за усвояване на посоките нагоре/надолу, дясно/ляво и други, важни за доброто ориентиране в пространството.

Социалните  ползи от катеренето

Катеренето е комбинация от силова и кардио тренировка. То развива важни социални умения. Преодоляването на предизвикателства и постигането на цели изграждат самочувствие, увереност и лидерски качества. За децата със специални нужди, катеренето предоставя възможност за движение и самостоятелност, като същевременно развива и общуването, чрез работа със специалист в когнитивната сфера, а именно невропсихолог. Процесът на катерене изисква внимателно слушане и следване на инструкции. Това са когнитивни функции, които развиват способността за разбиране и обработване на речта.