Skip to content Skip to footer

Невропсихология

Какво е невропсихолог?

Невропсихологът изследва когнитивните функции на мозъка и връзката с мислите и поведението.

Когнитивните функции са ментални процеси, които ни позволяват да извършваме всяка една задача в ежедневието. Те ни дават възможност да получаваме, избираме, трансформираме съхраняваме, обработваме и да си спомняме информацията.

Когнитивните функции са най-висшите функции. Те са :

  • езикови умения (разбиране, изразяване, наименуване, вербална флуентност и др.)
  • памет (епизодична, процедурална, семантична и др.)
  • внимание (селективно, поддържано, споделено, скорост на преработка и др.)
  • гнозис (способността на мозъка да възприеме информация, която е била усвоена чрез сетивата),
  • праксис (генерирането на волеви движения за изпълнението на действия за постигането на определена цел)
  • Екзекутивни фунkции (работна памет , вербална флуентност, планиране, организиране, инхибиторен контрол, гъвкавост ,способността да взимаме решения и да се адаптираме при смяна на плана, да изпълняваме много задачи едновременно и др. )